Hledej

Náš sortiment

Přihlášení

 x 
košík je prázdný

Statistika přístupů

103941
Dnes507
Včera826
Za týden3522
Za měsíc11585
Celkem1039411

Reklamační řád


1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím Dušan Dostálek - MAJDU, Obchodní areál Hatě, 261 01 Příbram III/524, IČO: 15863794 a kupujícím na eshopu www.majdu.cz, byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele.

 

2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

 

3. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci mimo jiné

3.1. doručením, nebo osobně na adresu: Dušan Dostálek - MAJDU, Obchodní areál Hatě,     261 01 Příbram III/524

3.2. emailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4. Kupující při podávání reklamace doloží:

4.1. způsob nabití zboží (například předložením daňového dokladu, faktury či záručního listu)

4.2. reklamované zboží (doporučujeme reklamovat zboží včetně příslušenství a obalu)

4.3. detailní popis reklamované závady.

 

5. Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o přijetí výrobku do reklamačního řízení. Potvrzení obsahuje mimo jiné datum uplatnění reklamace, označení výrobku, popis reklamované závady a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

 

6. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

7. O vyřízení reklamace je zákazník informován na kontakt, který uvedl do reklamačního protokolu. Při ukončení reklamačního řízení prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o datu ukončení reklamace, způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a potvrzení o době trvání opravy výrobku.

 

8. V případě zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné zdůvodnění.

 

9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě

9.1. opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

9.2. neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem na výrobku,

9.3. poškození živly (např. voda, apod.),

9.4. poškození nadměrným zatěžováním.

 

10. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové.

 

11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

 

12. Kupujícímu je doporučeno před odesláním reklamovaného zboží kontaktovat prodávajícího emailem nebo telefonicky. Zboží je vhodné odesílat až po vzájemné dohodě o způsobu doručení reklamace. Prodávající doporučuje zboží před odesláním pečlivě zabalit do původního přepravního obalu. Při převzetí zásilky (po vyřízení reklamace) od přepravce, je doporučeno vždy zkontrolovat zásilku bezprostředně při převzetí. Kontrolou zásilky se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávajícím je doporučeno zápis o případné škodě sepsat ihned při převzetí zásilky s přepravcem, proto je nutné zásilku před převzetím vždy důkladně prohlédnout. Přepravce je zavázán vyčkat, než kupující kontrolu učiní.